Min tante liker ikke te, men hun liker kaffe. Dette starter lederen med å si, nå skal stifinnerne finne ut hvilke andre ting hun liker. Dette er en variant av mitt skip er lastet med, hvor en skal finne ut systemet. Stifinnerne skal etter tur si min tante liker ikke te, men hun liker (brus). Så skal lederen si om dette er riktig eller galt. Leken fortsetter til (nesten) alle har forstått systemet. Systemet her er at det er bokstaven t min tante ikke liker, så alle ord som ikke inneholder denne bokstaven blir godkjent. Hver gang det er lederen sin tur, kan lederen hinte eller hjelpe litt, eks. min tante liker ikke te, og hun liker heller ikke tyttebær, men hun liker jordbær.