Del speiderne inn i grupper på fem og fem. Begynn med at hver gruppe lager en A-bukk. Denne lager dere ved å surre sammen to raier slik at de lager en spiss vinkel. Surr en raie på tvers over vinkelen slik at den ser ut som en A. Til surringene i toppen bruker dere rundsurring. For å feste tverrstokken bruker dere kryssurring.
Fest fire tau i toppen av A-bukken. Disse skal dere bruke til å styre med. 

Når alle gruppene har laget sin A-bukk kan konkurransen begynne. Merk opp et rektangel på bakken. En fra hver gruppe skal stå på A-bukken. Resten skal holde i hvert sitt tau, disse får ikke gå innenfor oppmerkingen. Speiderne skal nå sammen balansere A-bukken stående over det oppmerkede området, første gruppe til å krysse området vinner. 

Kanskje er det lurt å øve litt på teknikken før dere starter konkurransen. Kanskje er det lurt å være flere som holder i samme tau? Eller kanskje klarer dere å være flere som balanserer på bukken samtidig.

Det går også an å lage en stafett der alle på laget må ha stått på bukken en runde hver.