Karameller er veldig populært på Sri Lanka, og Lankeserne er veldig stolte av de mange forskjellige karamelltypene sine. 

Til nyttårsfeiringen er det vanlig å arrangere karamelljakt, hvor alle barna får beskjed om å stille seg opp på en linje. Deretter sprer lederen karameller ut i gresset på et stort område. Når startskuddet går løper alle barna og forsøker å samle så mange karameller som mulig. Den som samler flest, har vunnet.

På et speidermøte kan det være en god idé å samle sammen alle karamellene etter jakten, for siden å fordele likt mellom deltakerne.

UTSTYR

  • masse karameller