Del speiderne i patruljer eller grupper på 3 - 6 personer.

Send ut en og en patrulje/gruppe med noen minutters mellomrom og be dem gå langs stien og finne (men ikke ta med seg eller røre) 10 ting som ikke hører hjemme i naturen. Når de kommer i mål, må de huske hvilke ting de har funnet.

(Husk å hente inn igjen de 10 tingene når leken er ferdig.)

Alternativ:
Alle kan stå bak en strek (markert med et tau eller en stokk)/eller gå rundt på et definert område og få et par minutter til å se etter ting som ikke hører hjemme i naturen.

Når tiden er ferdig må de skrive opp det de har sett.

 

Utstyr


Ting som ikke hører hjemme i naturen.

Eventuelt papir og blyant, ett sett pr speider eller patrulje.