Utstyr:

50 forskjellige ting pluss en liste over tingene.

Er det mange deltagere er det lurt å ha en liste over speiderne og la dem sette seg i ring i samme rekkefølge som navnene på listen. Da blir det enklere å notere poeng.

 

Beskrivelse av leken:

Legg 50 ting på et teppe på bakken eller på et bord

Alle får se på det i ett minutt uten å snakke eller mime sammen.

Etter tur nevner deltagerne (eller patruljene) en ting de har sett.

 

Riktig gjenstand:                                     1 poeng

Gjenstand som allerede er nevnt           - 1 poeng

Ikke huske noe                                       - 1 poeng

Gjenstand som ikke var med                 - 2 poeng

 

Hold på til alle tingene er nevnt eller til ingen klarer å komme på flere ting.

Utstyr


  • 50 forskjellige ting
  • Skrivesaker