Vi har bare en viss mengde med ressurser på jorden. De fleste ressurser vi lever av kan ta slutt. Hva skjer da?

Hver speider får et visst antall klesklyper festet til klærne sine. Begynn leken. Nå skal speiderne forsøke å beskytte sine egne klesklyper samtidig som de skal forsøke å ta de andres klesklyper. Hvis en speider er uten klesklype må han eller hun gå ut av leken. Den som har samlet flest etter en viss tid vinner. Man kan også velge å leke helt til det kun er en speider med klesklyper igjen. 

Klesklypene symboliserer verdens ressurser. Antall klesklyper er begrenset, akkurat slik som jordens ressurser er begrenset.

Reflekssjonsspørsmål:

  • Var det vanskelig å beholde klesklypen din?
  • Hvis vi tenker oss at klesklypene var jordens ressurser, hva hadde da sjekk på slutten av leken?
  • Hva hadde skjedd med de som ikke hadde flere klesklyper igjen?
  • Hvordan skal vi ta vare på jordens ressurser slik at de kan benyttes av flest mulig?

UTSTYR

Klesklyper