Del speiderne i to grupper, den ene gruppen er kjøttkaker, den andre er poteter.

Alle setter seg på huk, holder seg rundt knærne, hopper rundt og gjentar enten "kjøttkake" eller "potet" avhengig av hvilket lag man er på.

Kjøttkakene og potetene skal nå forsøke å velte hverandre ved å knuffe på hverandre. Om man velter er man ute av leken. Det er man også om man må sette en hånd i bakken for å ikke velte. Om en kjøttkake og en potet har knuffet fem ganger på hverandre uten at noen velter må de hoppe videre til noen andre. Dette for å unngå at leken blir for voldsom.

Leken holder på alle kjøttkakene eller alle potetene er veltet.

Det er en fordel om det er omtrent samme størrelse på alle deltagerne som er med. Er det stor forskjell bør de største speiderne få beskjed om å være ekstra forsiktige slik at ingen skader seg. Men, det er ekstra morsomt om noen av de små klarer å velte noen av de store. Det klarer de om de samarbeider!