I tillegg til en telefon- eller videosamtale som du kan ta over internett finnes det flere andre muligheter, kanskje du får mulighet til å teste en av de? 

RADIO

Har du eller speidergruppa walkietalkier eller PMR-radioer? Hvis det er flere som får tak i walkietalkier kan dere prøve å sende meldinger til hverandre. Hvis speidergruppa har noen de kan dele ut er det viktig at de deles ut forsvarlig og at smittevernrådene følges. 

Test hvor stort område dere kan kommunisere på. Kan de som bor lengst unna hverandre sende meldinger direkte, eller må noen som bor i mellom videresende meldingen? Avtal en tid der dere tester radioene og prøv i vei. 

NB! Ikke bruk jakt- eller sikringsradioer. 

MORSE MED LYS

Bor du i nærheten av noen venner eller andre speidere? Da kan dere prøve å sende meldinger til hverandre ved å bruke lommelykt og morse. Det kan være lurt å prate med hverandre via internett eller radio for å se om dere får det til og dobbeltsjekke hva som blir sendt. Se hvordan du sender morsesignal her og aktivitetsmerke morse her. 

SEMAFOR

Semafor er en måte å kommunisere ved hjelp av flagg, og kan fungere bra over både lange og korte avstander. Vær kreative med miljøet dere har rundt dere, og finn ut hvordan dere kan sende meldinger til hverandre. Se hvordan dere kommuniserer med semafor her. 

Kanskje dere kan ta aktivitetsmerke flagg samtidig?

PÅ INTERNETT

De fleste har nå brukt en eller annen internettjeneste for å snakke sammen, enten på skole, med venner eller på speidermøter. Husk å tenke på nettvett og aldersgrenser på ulike tjenester. Digitale tjenester kan være Skype, Facebook Messenger eller Google Hangouts. Hva med å ta aktivitetsmerke digital speiding?

ER DU SPEIDER OG RADIOAMATØR? 

Norske speidere som også er radioamatører snakker sammen hver lørdag på 3.690 MHz kl. 9:00 norsk tid, og møtes ellers i Facebookgruppa Norske radiospeidere