Kullosforgifting skyldes at du puster inn kullos, også kalt karbonmonoksid. Dette fortrenger oksygenet i blodet og dermed klarer ikke blodet å frakte oksygen rundt i kroppen. Dette kan skje dersom du ikke har tilgang på frisk luft, f.eks. i en snøhule,liten hytte eller et telt der man har brukt en primus til matlaging.

Hvordan kjenne igjen kullosforgiftning 

  • Hodepine
  • Tretthet
  • Hjertebank
  • Dunking i tinningene
  • Øresus
  • Kvalme

Dersom noen blir kullosforgiftet mens de sover merker de ikke disse symptomene, og i verste fall kan de dø dersom man ikke kommer seg ut i frisk luft. 


Hvordan utføre førstehjelp
Dersom noen har pustet inn kullos og har symptomene som er nevnt over, er det særdeles viktig å få personen ut i frisk luft. Det kan være aktuelt å gi kunstig åndedrett, altså innblåsninger. Ved langvarig mangel på oksygen må man ringe 1-1-3. Dersom den skadde kvikner til, er bevisst og prater, men likevel forblir kvalm og har hodepine i timene etter bør lege kontaktes.


Hvis man opplever kullosforgiftning er det bare ett råd: Frisk luft! Kom dere ut av teltet eller snøhulen og sørg for rikelig med frisk luft. Også om natten må man sørge for tilgang på frisk luft i snøhulen. Når mange personer sover sammen i en trang hule kan oksygenet bli brukt opp og forgiftning kan oppstå. Ha på vekkerklokke og sjekk forholdene i løpet av natten.  
 

Praktisk øvelse

Utstyr: Bord, telt


Speiderne kan øve på å flytte hverandre når de er «bevisstløse» uten fare for at det oppstår andre skader. Sett opp et telt og øv på å få hverandre ut fra teltet, eller flytt hverandre ut fra under ett bord. Sett opp telt og øv på å finne alle lufteluker og bli sikker på hvordan man gjennomlufter et telt. Dersom man i løpet av vinteren bygger snøhule, må man være sikker på hvordan man lager lufting her også.