Man vet ikke helt hvorfor biene forsvinner, men man antar at man uansett kan hjelpe biene ved å gi dem et trygt sted å bo og legge egg. Lag biehotell med rom til mange bier!

Bygg først en liten kasse av plankebiter. Kassen børe være minst 10 cm dyp og bunnen av kassen må være tett. Del opp bambuspinnene slik at de er like lange som kassen er dyp. Fyll kassen tett i tett med stående bambuspinner.

Når er biehotellet klart til bruk! Heng det opp med bunnen av kassen mot en vegg, gjerne slik at enden av bambuspinnene er rettet mot syd. 

Det kan være lurt å forberede speiderne på at det kan ta litt tid før det flytter bier (eller andre insekter) inn i hotellet.

Utstyr


  • Plankebiter
  • Hule bambuspinner
  • Sag
  • Hammer
  • Spiker
  • Sandpapir
  • Hyssing