Fortell: Grunnleggeren av speiderbevegelse, Baden Powell, har sagt: "Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på. Det er den eneste måten."

Spør: Kan noen av speiderne forklare hva en patrulje er? Og hva en patruljefører er?

Fortell: En patrulje består av noen patruljemedlemmer, en patruljefører og en patruljeførerassistent. Patruljefører og -assistent skal lede de andre speiderne i patruljen, men de skal også høre på hva patruljemedlemmene har å si. Alle i patruljen har ansvar for å passe på at de andre i patruljen har det bra og blir inkludert.

Gjør: Del speiderne i patruljer og utnevn en patruljefører og en patruljeførerassistent i hver patrulje. Mange grupper har tradisjoner for patruljenavn, del ut disse, eller la speiderne få litt(!) tid til å finne på et patruljenavn selv. Eventuelt kan de få en liste med navn å velge fra.

Dersom dere har my tid, kan dere la patruljene diskutere hvilke oppgaver de synes er viktige i sin patrulje, og forsøke å fordele de ulike oppgavene. Kanskje noen har noe de er ekstra gode på som patruljen kan dra nytte av?

 

Under følger litt informasjon om hva patruljesystemet er, og hvordan det er mulig å organisere en patrulje. Les gjerne gjennom dette før dere skal lære det videre til speiderne.

Hvorfor har vi patruljesystem?

KFUK-KFUM-speiding bygger på patruljesystemet der barn leder barn og patruljen utvikles sammen. Patruljen tilbyr et fellesskap der alle medlemmer er like viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. I patruljen lærer du samarbeid, men du får også plass til å utvikles som individ. Patruljeføreren leder patruljen i den retning medlemmene av patruljen selv har bestemt. Du lærer å lede og å bli ledet av en jevnaldrende, samt respektere andres og formidle dine egne meninger. Grunnleggeren av speiderbevegelsen, Baden Powell, har sagt: «Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten.» Patruljesystemet bygger på læring i mindre grupper, og bruken og omfanget av patruljesystemet utvikles med speidernes alder.

Oppgaver i patruljen

I en patrulje er det viktig å fordele ulike oppgaver. Dette er både for at ikke en eller noen få skal bli sittende på alt ansvar, og for å legge til rette for at alle skal få være med å bidar og vokse sammen med patruljen.

  • Alle patruljer har en patruljefører. De leder patruljen, passer på at oppgaver blir fordelt og at alle har noe å gjøre. Patruljeføreren er bindeleddet til troppsledelsen, og har sammen med patruljeassistent hovedansvar for å planlegge patruljemøter og -turer.
  • Patruljeassistenten avlaster patruljeføreren, og skal hjelpe han eller hun med å lede patruljen. Hvis patruljeføreren må melde forfall til et møte, overtar assistenten.
  • I en patrulje kan man ha en sagabok, altså historien til patruljen i en bok. Sagaskriveren har ansvar for at denne blir fulgt opp og blir spennende. Til dette kan det også være fint å ha en fotograf, som kan være samme person som sagaskriveren eller noen andre.
  • En patrulje har ofte en liten sum med penger som de kan bruke til patruljemøter. Kassereren har ansvar for disse pengene, og må lære seg litt om regnskapsføring slik at man kan holde enkel oversikt over hva slags inntekter og utgifter patruljen har hatt.
  • En speidergruppe som består av mange patruljer har mye utstyr man må ta vare på. Noe av dette utstyr tilhører de enkelte patruljene, og derfor trenger man en materialforvalter som har oversikt og ansvar for at utstyret er i god stand. Materialforvalteren må samarbeide med patruljeføreren, slik at det blir satt av tid til å gjøre vedlikehold sammen med patruljen.
  • I løpet av et speidermøte er det viktig å ha noe tid til aktiviteter med bevegelse, og derfor kan det være lurt å ha en lekmester. Han eller hun planlegger en lek til hvert møte og sørger for at møtene ikke blir for stillesittende.
  • I speideren opplever vi mange kule ting, og da er det fint å ha en god historieforteller som både kan hjelpe patruljen med å mimre tilbake til spennende ting som har skjedd, og spre opplevelsene videre til speidergruppa eller andre patruljer.
  • Førstehjelpsansvarlig har kontroll på førstehjelpsutstyret. Han eller hun sørger for at utstyret er fullstendig, og tar det med på møter og turer. Førstehjelpsansvarlig sitter også på informasjon om allergier og annen medisinsk informasjon som kan være viktig.

Hver speidergruppe og hver patrulje må vurdere hvilke oppgaver som er viktige å ha for seg. Det går både an å slå sammen flere oppgaver, eller supplere med for eksempel eksperter på ulik speiderkunnskap, sekretær, matansvarlig eller humørspreder. Det viktigste er at alle har muligheten til å bidra til fellesskapet, og ingen sitter på for mye ansvar.