Lær først bort nødnumrene:


Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Nærmeste legevakt 116 117

Lek:

Lag "kort" med numrene på slik at det blir minst to kort pr speider. Dette kan du laste ned.

Lekes som en stafett.

Kortene ligger foran hvert lag med teksten ned. Ca. 10 meter foran hvert lag ligger et stort ark eller ett kort med "Brann", ett med "Politi", ett med "Ambulanse" og ett med "Legevakt".

Førstemann plukker opp et kort, løper bort, legger det på rett sted, (Ikke oppå kortet med tekst, men ved siden avn slik at neste speider også kan se teksten.) Speideren legger sitt kort med teksten ned, løper tilbake og stiller seg bakerst. Så kommer turen til nestemann. Det første laget som er ferdig vinner, men de må selvfølgelig ha alt rett.

Øvelse:

Øv på å ringe. Gå sammen to og to, lat som om en ringer og en besvarer. Gå igjennom alle nødetatene. Etterpå bytter dere. Beskriv en hendelse og husk på å få med alt som er viktig. Navn, adresse, telefonnummer, hendelse.

UTSTYR

Kort med telefonnummer.