Mot alle odds er et dataspill der du spiller et menneske som må flykte fra landet sitt og finne seg til rette som asylsøker i et nytt land. Spillet er laget for å øke forståelsen for hvordan dette oppleves. Speiderne kan spille alene, i små grupper, eller dere kan ha spillet på storskjerm og gå gjennom det sammen. OBS: Noen scener kan virke skremmende på yngre speidere.

Her finner du spillet Mot alle odds.

Bruk gjerne spillet som utgangspunkt til samtale:

  • Spillet starter med et avhør hos myndighetene i hjemlandet. Hvordan opplevde speiderne dette? Hva er menneskerettigheter og hva er betydningen av disse? 
  • Spillet fortsetter med at personen må flykte fra landet sitt. Hvordan tror speiderne det oppleves å plutselig måtte reise fra alt man kjenner og ut i det ukjente?
  • Hva ville speiderne tatt med seg hvis de hadde tre minutter på å pakke før de måtte flykte? Hva skulle de ønske de kunne ta med seg, men som de likevel skjønner er lurt å legge igjen?
  • Hva er menneskesmugling? Noen tjener seg rike på dette. Er det riktig?
  • Underveis i flukten må personen i spillet ta flere vanskelige valg. Hva er de riktige valgene å ta? Skal man forsøke å hjelpe alle? Eller er det for høy risiko?
  • Hvordan blir flyktninger tatt i mot i Norge? Er alle snille og hjelper dem? Får alle lov til å bli værende i Norge?
  • Spillet fortsetter med at personen prøver å finne seg til rette i det nye landet. Hva er utfordringene med å komme til et nytt land? Språk, normer, jobb, fordommer...
  • Hvordan tror speiderne det er å være flyktning? Hva kan speiderne gjøre for at flyktninger og innvandrere skal få et bedre liv i Norge?

UTSTYR

  • Data med internetttilkobling