Lag en stafett eller en konkurranse. Patruljene får poeng for hver oppgave de løser. Forklar at reglene for poenggivning er basert på vilkår i dagens samfunn. Gi halvparten av patruljene mindre poeng hver gang de løser oppgavene, til tross for at alle har løst samme oppgaver.

Etter at oppgaven er utført kan deltakerne få reflektere rundtdet de opplevde. Var poenggivningen rettferdig og likestilt? Finnes det noen yrker som er overrepresentert av menn eller kvinner? Hvorfor er det slik? Er det mulig å endre på dette? Hvordan skal man i tilfellet endre det? Ofte har «typiske» jobber som mange kvinner har (førskolelærere, sykepleiere) lavere lønnsnivå enn «typiske» mannsjobber. Hvorfor er det slik? Er det positivt eller negativt? Har noe kunnskap høyere verdi enn annen kunnskap?

La speiderne få reflektere rundt om poenggivning var rettferdig og om deltakerne var likestilt.

 

UTSTYR

Oppgaver speiderne skal løse.