Ved mange badeplasser og i båthavner er det hengt ut livbøyer. Det er fint å vite hvordan man skal bruke disse før ulykken er ute. Desverre kan det være vanskeliog å få tak i en bøye å øve med, men her kan dere i alle fall se hvordan det skal gjøres.

Er dere flinke til å øve med livline vil dere også være flinkere til å kaste en livbøye.