To speidere velges til å være malariainfiserte mygg. Disse sendes så ut av rommet. Nå deles det ut små papirlapper til halve gruppa. Disse papirlappene symboliserer myggnett. Dersom myggen stikker en som har myggnett skjer det ingen ting. Men siden det ikke er nok myggnett i landsbyen har hver person kun lov til å beholde myggnettet i 30 sekunder før de må gi det videre til en av de andre deltakerne. Man kan ikke ha flere myggnett samtidig.

Hvis myggen stikker en person uten myggnett dør personen og er ute av leken. Leken fortsetter helt til det kun er deltakere med myggnett igjen.

Etter leken kan dere snakke om hva malaria er, og hvordan den spres. Hvordan kan man beskytte seg mot malaria?

Denne leken kan også lages i andre varianter og symbolisere sykdomssmitte og vaksinasjoner (f.eks. polio og poliovaksine).

 

UTSTYR

Små papirlapper som symboliserer myggnett.