Månen går i bane rundt jorden. Fra jorden ser vi alltid samme side av månen fordi den roterer rundt sin egen akse i samme hastighet som den roterer rundt jorden.

Månen lyser fordi den reflekterer lyset fra solen. Vi ser ulike månefaser er fordi vi ser månen fra ulik vinkel ettersom månen roterer rundt jorden. Når det er fullmåne står månen og solen på hver sin side av jorden og hele månen blir badet i sollys. 

Vi sier at månen er i ny når den ser større ut for hver dag og går mot fullmåne, og at den er i ne når den ser mindre ut for hver dag. Når månen er i ny kan vi tenke at vi kan bruke formen til å skrive en p for pågående og når månen er i ne kan vi bruke formen til å skrive en liten a for avtagende.

Månen bruker en måned på å rotere rundt jorden. Det er dette som gjør at vi kaller en måned nettop dette.