Det korrekte navnet på 113 er medisinsk nødnummer. Når du ringer dette nummeret kommer du til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral eller «AMK».

Du får veiledning til å håndtere situasjonen når du ringer inn og det blir vurdert om det er behov for at det sendes ut ambulanse. Vi sier en, en, tre, ikke hundreogtretten, fordi da kan også små barn lære seg nummeret.

Når kan du ringe 113?

  • Nødummeret ringer du når du mener at liv og helse står i fare.
  • Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite til 113.
  • Dersom det ikke er så alvorlig at den skadde trenger akutt medisinsk hjelp, så blir du satt over til
  • legevakten. Ring 113 når du ikke vet hva du kan gjøre for den
  • skadde, eller når den skadde trenger annen hjelp enn det du kan gi.

 

Nasjonal legevakt: 116 117. Ringes når du eller noen andre trenger hjelp, men ikke akuttmedisinsk assistanse.

Giftsentralen: 22 59 13 00, døgnåpen telefon. Ringes ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

 

Hva skal du si?

  • Hvor du ringer fra, så nøyaktig som mulig.
  • Hva som har skjedd.
  • Hvem du er.

Dersom dere er to (eller flere) må en ringe nødnummeret og den andre være sammen med den skadde. Når du ringer 113 er det viktig at du er rolig og snakker tydelig.

Du får så veiledning om hva du skal gjøre, og mange ganger er det den som ringer som gir førstehjelp til den skadde. Ved alvorlige ulykker blir et stort hjelpeapparat satt i sving på kort tid for å gi den hjelpen som trengs til den skadde.

Praktisk øvelse

Utstyr: Papir, skrivesaker, utskrift av det lyseblå førstehjelpskortet i A4.

Dere begynner med en felles idémyldring. Hvilke typer ulykker kan man utsettes for som speider?

Speiderne skriver lapper der det står hvilken type ulykke en person har vært utsatt for, og stedet personen befinner seg på. Speiderne øver så på hva man skal si når man ringer inn en nødsamtale. To og to kan jobbe sammen, en kan trekke en av lappene dere har laget, der man får vite hvilken type ulykke eller skade det gjelder, og hvor man befinner seg. Følg punktene på det lyseblå speiderkortet her på siden. Den andre speideren lytter og gir tilbakemelding på om noe ble glemt.