I et vanlig dominospill legges like brikker inntil hverandre. I menneskedomino holder man like mennesker i hånden. 

Det vil si: Hver speider har to hender og skal derfor finne to andre speidere som man har noe til felles med. Det kan være at man liker samme aktiviteter, liker den samme maten, den samme filmen, den samme artisten, den samme fargen eller noe annet man kommer på som er likt. 

Det er ikke lov til å bruke speider som felles aktivitet, og det er ikke lov til å ha samme forbindelse til de to man holder i hendene. Til slutt vil alle som er med på leken danne er stor ring. Da går man runden rundt så alle får høre hva som gjør at man holder disse i hånden.

Noen av speiderne syntes kanskje det er vanskelig å komme på noe. Særlig mot slutten, når det ikke er så mange ledige hender igjen, kan det være vanskelig å finne noe likt. Da er det lov til å hjelpe dem, og kanskje komme med forslag på ting som "alle" liker, for eksempel: pizza, sommerferie eller friminutt.