Tegn et kart over nærområdet. Jo større område dere vil lage modell over, jo mindre detaljert blir modellen.

På et større område bør dere ha med:

 • Bygninger
 • Typer naturområde som skog, eng, plen, hager osv.
 • Veier
 • Vann og bekker

På et mindre område kan dere også ha ting med:

 • Treklynger eller enkeltstående trær
 • Lyktestolper
 • Skulpturer
 • Gjerder og porter
 • Andre ting dere kommer på som finnes i deres nærområdet.

Når kartet er ferdig samler dere inn naturmateriale som kan forestille de ulike delene i modellen. Bygninger kan representeres av tre eller stein, skog av granbar og plener av gress. Veier kan lages av småstein eller pinner, bekker og vann av blader. Til trær kan dere bruke kongler, til lyktestolper grener og til skulpturer kan dere bruke stein. Bruk det dere finner, dette er bare forslag. 

Underveis mens dere samler inn kan dere bygge opp modellen på platen. Hvis dere vil kan dere lime alt sammen fast når dere er ferdige, så kan modellen spares på til senere. Da er det lurt å samle i hovedsak dødt materiale, da dette ikke bytter utseende når modellen blir stående. Dere kan også ta bilde av modellen og spare på bildet i stedet.

UTSTYR

 • Naturmateriale dere finner ute
 • Blyant og papir
 • Plate å bygge på
 • Skolelim hvis dere vil spare på modellen