Det finnes mange typer sommerfugler. En type kalles nattsvermere. Disse sommerfuglene er i hovedsak nattaktive. De trekkes ofte mot lys selv om man ikke vet akkurat hvorfor de gjør dette. Nattsvermerene har stort sett jordtoner som grått eller brunt og har ikke de samme flotte fargene som dagsommerfugler ofte har.