Oppdagerne står eller sitter i ring.

En starter med å si navnet sitt til den som står til venstre for seg. ”Hei, jeg heter Anne hva heter du?” Hei Anne; jeg heter Per” Per snur seg til oppdageren på venstre side: Hei, jeg heter Per. Hva heter du?” osv til alle har presentert seg for hverandre.

Vi man gjøre det vanskligere tar man med navnene til alle slik:

Du heter Anne, jeg heter Per, hva heter du? Lederen bør stå helt til slutt og må da huske alle navnene.