Utstyr:
Enkelt oversiktskart over nærmiljøet, ett til hver patrulje.

Beskrivelse av aktiviteten:

Ved start henger beskrivelse av alle postene:

F.eks.

Post 1
50 meter rett nord for Småvann

Post 2
Stor stein ved sti fra Pytten til Speiderhytta

Post 3
Stikryss litt sør for Pytten

Postene kan tas i den rekkefølge speiderne velger eller lederne bestemmer rekkefølgen.