Før møtet blir alle enige om å kjøpe inn en gave for en gitt sum f.eks. 50kr. Gavene må pakkes inn før møtet. Legg alle pakkene på et bord, og sett dere rundt bordet.

Før dere begynner må dere bli enige om reglene. Reglene kan f.eks. være at hvis man slår 6 på terningen så kan man ta en pakke (først fra bordet og seinere fra hverandre). Dersom man slår to like så kan man kaste igjen.

Bli enige om hvem som skal begynne og kaste og hvor lenge dere skal holde på. Det anbefales å holde på i 15-30 minutter.

Når tiden er ute vinner man de pakkene man har framfor seg.

UTSTYR

To terninger

Pakker