Aktiviteten består av to deler. Speiderne skal ikke vite at det finnes en del 2 før del 1 er gjennomført.

Sjekk at det finnes pinner og stokker i mange forskjellige størrelser i området. Del speiderne i patruljer.

Del 1: Patruljens oppgave er å samarbeide om å finne lengst mulig pinne eller stokk og ta med seg denne til startpunktet. De får tre minutter på seg. Det er ikke lov til å knekke grener av trær.

Del 2: Patruljen skal sammen frakte pinnen gjennom en løype. Alle starter likt, førstemann til mål vinner. Alle medlemmene i patruljen må holde på pinnen hele tiden. Vanskelighetsgraden på løypen avhenger av speidernes alder. For de yngste speiderne er det nok å løpe rundt et punkt på flatt underlag, eldre speidere kan måtte forsere ulike hindere på veien.

Resultatet i del to er svært avhengig av resultatet i del en. Noe patruljer kan ha funnet en stokk som er stor og tung, og vanskelig å frakte gjennom løypen, andre kan ha funnet en som er så kort at det er vanskelig for hele patruljen å finne plass til å holde på stokken. 

Gjenta gjerne aktiviteten og se hvilken taktikk speiderne nå bruker for å finne en passende pinne i del 1.