Lag en ring der deltgarne står i par. De to i paret står bak hverandre.

Et par står ikke i ringen, disse starter som pip-pip og vææ. Pip-pip-en stikker hendene under armene og lager kyllingvinger, vifter med vingene og sier pip-pip, pip-pip. Vææ-en strekker armene opp i luftene og brøler vææææ! Væ-en skal forsøke å ta pip-pip-en. Hvis vææ-en lykkes bytter de roller slik at pip-pip-en blir vææ, og vææ-en blir pip-pip. 

Pip-pip-en kan stille seg bak et par for å unngå å bli tatt. Den som står forrest i dette paret blir da den nye vææ-en. Den som var vææ blir da pip-pip. 

Tips: Halve poenget med leken er lydeffektene. Pip og brøl litt skikkelig, så blir leken mye morsommere! Hvis pip-pip-en ofte stiller seg bak noen blir rollene byttet oftere, det blir litt mer forvirrende, men også mye mer gøy!