Alternativ 1:
Alle patruljene deler seg i to og gruppene setter seg med ryggen mot hverandre. En gruppe får et kart med inntegnete poster, den andre får samme kart, men uten poster.

De som har postene tegnet inn skal forklare til de som ikke har poster hvor postene er plassert, og de som ikke har poster skal forsøke å tegne inn tilsvarende poster på rett sted. 

Alternativ 2:
Patruljene får kart med en løype tegnet inn som en strek. Langs med løypen er det hengt ut poster, disse er ikke merket av på kartet. Patruljens oppgave er å følge løypen og tegne inn postene de finner under veis.

 

Vanskelighetsgraden i begge alternativene kan varieres med hvor postene tegnes inn eller henges opp. Midt ute i områder er vanskeligere å forklare og plassere nøyaktig enn rett ved hus, fjelltopper eller andre kjennetegn. 

UTSTYR

  • To like kart per patrulje, ett med og ett uten inntegnete poster
  • Tusj