Del patruljen i to. Den ene gruppen får en ferdig bygget legofigur og en radio. Den andre gruppen får en radio og legoklosser som er like de som figuren er bygget av. 

Nå skal gruppen med den ferdige legofiguren instruere den andre gruppen i å bygge sammen sine klosser til en identisk legofigur. 

Når patruljene er ferdig kan de sammenligne figurene. Er de helt like? Denne leken er en god illustrasjon av hvordan man kan oppfatte beskjeder forskjellig og hvorfor det er viktig å være tydelig når man gir beskjeder. 

Om speiderne ikke har brukt radioer før kan det være lurt å øve litt på dette før man setter i gang aktiviteten. Har man ikke radioer kan man sette gruppene på hver sin side av et teppe, slik at de kan høre hverandre, men ikke se.

UTSTYR

Hver patrulje trenger:

  • To sett med like legoklosser
  • To radioer (eventuelt et teppe)