La speiderne få se på en film: for eksempel Globalaksjonsfilmen, eller en film om fattigdom eller sult. La halvparten av speiderne sitte på gulvet og den andre halvparten på stoler eller i en sofa. Del ut popcorn eller annen snacks. De som sitter på gulvet får mindre enn de som sitter på sofa/stoler. Når dere har sett halve filmen bytter gruppene.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hvordan føles det å få mindre snacks enn de andre?

  • Delte dere med hverandre?

  • Hvorfor har noen mer enn andre?

  • Hva kan vi gjøre for å minske forskjellene?

  • Hvordan er det i verden? Hvem har mest «snacks» og hvem har minst?

 

Denne leken kan brukes i krav 2 av "Stop poverty" merket for vandrere.

Denne leken kan brukes i krav 2 av "Stop poverty" merket for oppdagere.

Denne leken kan brukes i krav 3 av "Stop poverty" merket for stifinnerne.

UTSTYR

Film, popcorn eller annen snacks.