Speiderne deles inn i patruljer/to og to som får i oppgave å lage et rop. Lederen kan gi dem tre ord som ropet må inneholde. Det kan være speidergruppens navn, oppdager/stifinner/vandrer og best. Så får speiderne fem minutter til å lage et rop. Ropet kan gjerne være på tre setninger, eller det kan gå på en melodi eller rytme. Etterpå fremfører alle speiderne sitt rop, så kan man ha avstemning over hvilket som er best. Det er ikke lov å stemme på seg selv. Det ropet som vinner læres inn av alle og kan for eksempel brukes på starten av hvert møte.