Målet for turen bør være et åpent område med en slak bakke som egner seg for skilek, gjerne noen trær, og muligheter for å bygge hopp. Det bør ikke være langt å gå inn til målet. De som ønsker kan selvfølgelig legge opp til en lengre tur etterpå, men selv en kilometer kan være langt å gå for de barna som ikke er skivante.

Hovedaktiviteten på turen er en rundløype med skileik. De fleste aktivitetene krever noe forberedelser. Derfor kan det være en god idé om turleder går løypa dagen i forveien eller begynner en time tidligere, slik at alt kan gjøres klart i forkant.

Det er hyggelig om barna blir møtt av et bål allerede når de kommer frem. Lag gjerne en morsom ramme rundt stedet, med start/ mål-skilt, ballonger, vimpler, kjegler og lignende. Dere kan godt ha laget et kart over de ulike aktivitetene.

Aktiviteten består i at deltakerne går rundt i løypa og prøver ulike poster. Velg selv hvilke poster dere vil bruke, og finn gjerne på nye!

Det er fint om hver post i løypa har postmannskap som kan hjelpe deltakerne om det trengs. Aktivitetene trenger ikke utføres likt av alle, tilpass kravene etter barnas fysiske forutsetninger! Det viktigste er at alle har det moro, opplever mestring og kanskje blir litt tryggere med ski på beina.

Etter at deltagerne har vært gjennom løypa, er det tid for mat. Er det mange deltakere med på turen, kan det være lurt med flere bål. Rund av turen med applaus og utdeling av medaljer til alle deltakerne.

Husk å slokke bålet og å ta med alt hjem!

 

Forslag til aktiviteter:

SKIHOPP
Lag gjerne ett stort og ett lite skihopp, slik at både små og store tør å prøve seg. Sørg for en myk landing, og mål gjerne!

SKISKYTING
Stable ti blikkbokser som en pyramide. Hver deltaker lager tre snøballer til å skyte ned blikkboksene. Er snøen for løs til å lage snøballer av, ta med erteposer eller livline til å skyte med. Her trengs det postmannskap til å stable boksene igjen for hver deltaker. Et alternativ er å lage en blink av for eksempel en kryssfinerplate.

BØLGELØYPE
Lag en løype med 5–10 store humper i en bakke. Deltakerne skal stå på ski nedover alle humpene. Sett gjerne en bjelle på en stang både øverst og nederst. Det er morsomt å ringe i bjella når man starter og når man kommer i mål!

HINDERLØYPE
Finn et litt kupert område, for eksempel krattskog eller et gjenfrosset bekkefar. Trekk et langt tau fra busk til busk for å markere hvor løypa går. Utfordringen er å komme seg gjennom løypa med ski på beina. Her kan både liten og stor få kjørt seg.

ORGELTRAMP
Denne øvelsen krever litt forberedelser og kram snø. Lag en løype rett ned en ikke altfor bratt bakke. Høyre og venstre fot skal gå henholdsvis opp og ned. Hvem klarer å holde balansen hele veien ned?

TAU RUNDT TREET
Bind et langt tau rundt et tjukt tre. Deltakeren skal holde i tauet og gå på ski rundt treet til det er slutt på tauet. Nestemann går motsatt vei og snurrer tauet ut igjen.

BAKLENGSLØYPE
Deltakerne skal gå baklengs et lite stykke.

VENNEBAKKEN
I vennebakken skal to og to kjøre sammen ned mens de holder hverandre i hendene. Vanskelighetsgraden kan økes ved at to av føttene bindes sammen.

BALLONGLEKEN
Hver deltaker får en ballong knyttet rundt den ene ankelen. Målet er å sprekke de andres ballonger, men holde sin egen ballong like hel. Husk å samle sammen alle ballongrester!

KINESISK UTFOR
Mange starter sammen på toppen av en bakke. Førstemann ned, enten over en målstrek, eller til å ringe i ei bjelle. Det er lurt å lage litt jevne heat slik at også de små får prøvd seg uten å bli kjørt ned.

SKISISTEN
Som vanlig sisten, men med ski på beina. Ikke bruk staver.

SLALÅM
Lag porter av skistaver, eller legg løypa rundt busker og trær. Løypa kan gjøres vanskeligere ved at deltakerne skal plukke opp gjenstander som ligger på bakken underveis, for eksempel pinner eller votter.

FANGE APPELSINER
Kjør ned bakken og plukk opp appelsiner som er lagt ut underveis.

UNDER STAVEN
Sett to staver med en stavlengdes mellomrom og heng en stav på tvers mellom hempene på de to. Man skal bøye seg under staven.

AKELØYPE
For akebrett, eller med plastposer.

VANNVOKTEREN
Gå en løype med noen hindringer med en kopp vann i den ene hånda. Målet er å ha mest mulig vann igjen i koppen når du er gjennom løypa.

SMØREBUA
Lag en smørebu der barna kan komme for å få hjelp til å smøre skiene sine og tips til hvordan det gjøres. Ikke gjør det for avansert, fokuser på det grunnleggende. Husk «learning by doing» – la alle få prøve selv.

STERKE ARMER
Bare lov til å bruke armene til å stake seg av sted. Førstemann til mål, eller hvem kommer lengst med fem stavtak.

IDEALTID
Alle går gjennom samme løype. En leder tar tiden, ingen får vite hvor lang tid de har brukt. Alle går samme løype en gang til, en leder tar tiden. Hvem kommer nærmest sin egen tid?

ETT BEN
Kjør ned en liten bakke eller stak av sted på ett ben. Hvem kommer først?

BLINDEAVSTAND
Alle står på én rekke. En linje er markert 20-30 meter foran de som skal være med. Speiderne får bind for øynene og skal gå til de tror de er på linjen. Hvem kommer nærmest. Kan også lages som poengstige, det er merket av for poeng etter hvor nærmer linjen man kommer, går man forbi får man 0 poeng.

HEST MED OG UTEN RYTTER
Sett knærne på skiene og hold rundt skituppene. Kjør ned en bakke. Med rytter stiller en seg stående over den som sitter med ett ben på hver side. Den som står styrer nedover bakken.

PARKJØRING
To og to er på lag og kjører ned en bakke. Det er om å gjøre å ha samme farten som hverandre hele veien ned bakken.