Tre ting må være tilstede for at det skal bli ild: brennbart materiale, oksygen og varme. Dette omtales gjerne som branntrekanten. For å slukke en brann må vi fjerne minst én side av trekanten, la speiderne prøve på flere forskjellige måter, så er de godt rustet hvis de skulle trenge det en gang.

Fjerne tilgang på brennbart materiale:
Bruk en stor kjele, gjerne en det finnes tett lokk til. Bygg et lite bål av papirbiter og fyrstikker nedi kjelen. La en av speiderne tenne på. Spør speiderne hva de tror skjer når papiret og fyrstikkene har brent opp. Vil det fortsette å brenne hvis ilden ikke har noe å ta tak i? Prøv å legge tørt papir rett ved siden av bålet. Hvor nærme må det ligge for at ilden skal spre seg? Gjør det samme med vått papir. Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å hindre ild fra å spre seg?

Senke temperaturen:
Tenn opp et nytt bål, litt større denne gangen. Spør speiderne hva de tror vil skje hvis dere har vann eller snø på bålet. La speiderne prøve etter tur. Hva skjer når ilden blir kjølt ned?

Fjerne tilgangen på oksygen:
Det er mange måter å illustrere hvordan ild slukker når tilgangen på oksygen blir borte:
-Bruk den samme kjelen som i sted. Tenn et lite bål eller et stearinlys nedi kjelen og sett på lokket. Det er viktig at lokket er helt tett. Dere kan også bruke et syltetøyglass med skrulokk. Da kan dere også se at ilden slukker.
-Bruk et brannteppe i stedet for lokket på kjelen. 
-Hell sand over ilden
-Bruk et brannslukkingsapparat
Spør speiderne hva de tror vil skje, og la dem prøve etter tur.
Hva skjer hvis dere sette lokket på skjeve eller dekker kun deler av ilden med teppe eller sand? Hvorfor tror dere denne typen slukking egner seg best til mindre branner? (Det er vanskelig å fjerne all oksygentilførsel til en større brann.)

Ulike typer branner krever ulik type slukking:
Brann i olje eller fett kan ikke slukkes med vann! Varm olje i en kjele, hell forsiktig i vann. Hva skjer? Hvorfor er det ikke lurt å bruke vann til å slukke denne typen branner? Hold god avstand til kjelen, vannet gjør at oljen spruter utover, noe som under en brann vil kunne resultere i at brannen sprer seg.