En brann trenger tre ting for å brenne, ofte omtalt som branntrekanten: brennbart materiale, oksygen og varme. For å slukke en brann må vi fjerne en av sidene i branntrekanten. Det finnes mange måter å gjøre dette på, og de forskjellige metodene egner seg til forskjellige branner.

  • Brannteppe: Brannteppe egner seg dersom det brenner i en kjele, en gjenstand eller i klærne eller håret til en person. Et brannteppe kveler brannen ved å stoppe tilførselen av oksygen. Legg eller, om nødvendig, kast brannteppet over brannen. La teppet ligge på til det ikke lenger er varmt. Etterslukk med vann når du har tatt vekk teppet, så er du sikker på at ikke flammene blusser opp igjen.
  • Vannslange: Vannslange egner seg til litt større branner. Ikke bruk vann på branner i fett eller olje. Vann slukker brann ved både å kjøle ned og ved å stoppe tilførselen av oksygen. Sett deg på huk når du skal slukke, så du ikke puster inn giftige gasser. Sikt strålen direkte mot brannkjernen. Vær sikker på at du har slukket brannen helt, men ikke bruk mer vann enn nødvendig. 
  • Brannslukningsapparat: Brannslukningsapparater kommer i flere varianter: CO2-apparater, pulverapparater og skumapparater. Alle appratene virker ved at de stopper tilførselen av oksygen og kan brukes på alle typer branner med unntak av skumapparat som ikke bør brukes ved brann i elektriske annlegg. Ved bruk av brannslukkningsapprat er det viktig å huske på at disse tømmes fort, det tar mellom 10 og 30 sekunder før apparatet er tomt. De har også kort rekkevidde. Det er derfor viktig at du går så nærme brannen du kan og å sikte godt når du skal bruke et slikt apparat. Alle apparatene skal brukes støtvis. Dra ut sikringen av apparatet. Dette er en liten pinne som sitter oppe ved håndtaket og hindrer at du får klemt sammen håndtaket. Begynn med å legge en sky med gass, pulver eller skum over de nærmeste flammene. Dette vil gjøre at du kan gå nærmere brannen. Sikt deretter direkte på brannkjernen. Bruk så apparatet støtvis til brannen er slukket. Ved bruk av CO2-apparat og pulverapparat kan det være nødvendig med etterslukking med vann. Bruk av skum- og pulverapprat krever en del opprydning, ikke bruk mer enn du må, men sørg for at brannen er slukket. 
  • Ved små branner i gresset rundt et bål kan du helle litt vann fra en bøtte eller trampe på flammene.

Husk alltid å ha nødvendig slukkeutstyr tilgjengelig når du skal tenne bål. Bli kjent med brannslukningsutstyr på steder du er ofte, både hvor du finner det og hvordan det brukes.