Sett dere sammen i en ring. Snakk med speiderne: Hva er fred? Har vi fred i Norge? Har det alltid være det? Kjenner de til noen kriger eller konflikter som foregår i verden nå? Kjenner de noen som har opplevd krig, som har flyktet fra krig eller har foreldre som har det? Opplever de at de som speidere er med på å skape fred? I så fall - hvordan? Hva kan speiderne gjøre for å skape fred? 

Både speiderbevegelsen og KFUK-KFUM er internasjonale organisasjoner med medlemmer i nesten alle land over hele verden. Hvorfor er dette et godt utgangspunkt for fredsarbeid? Hvordan er samarbeid med lokale lag med på å gjøre fredsarbeidet lettere? Som speider har man mulighet til å delta på internasjonale leirer eller besøke verdensspeidersentrene. Ofte er det speidere fra andre land med på større leirer i Norge. Hva har dette med fredsarbeid å gjøre? Å bli kjent med hverandre, lære av hverandre og å respektere hverandre, er grunnlag for å arbeide for fred.

Globalaksjonen - KFUK-KFUM-speiderne er eiere av en egen bistandsorganisasjon, KFUK-KFUM Global, og mange speidergrupper er hvert år med på å samle inn penger til Globalaksjonen. Pengene fra Globalaksjonen går gjerne til å hjelpe unge mennesker ut av fattigdom og urettferdighet. Hvordan kan dette være med på å skape fred? Hva tenker speiderne om å være med på Globalaksjonen? Opplever de at de er med på fredsarbeid gjennom Globalaksjonen? Utdanning og bekjempelse av fattigdom er begge deler med på å skape en generasjon som har et bedre utgangspunkt for å endre konfliktområder i riktig retning.

Er speiderne med på andre ting som skaper fred?