Del speiderne i to lag som får beskjed om å lage hver sin båre.

Marker to felt i snøen på 10 x 5 meter. Feltene plasseres med 10 meters avstand, langside mot langside.

Bak hvert felt legges båren.

Kampen begynner med følgende regler:

Kun lov å treffe under beltestedet. Treff over beltestedet gir to minutters utvisning for den som kastet.

Når en blir truffet må vedkommende legge seg ned. To på laget henter båren og bærer den som ble truffet ut bak banen. Der legges båren ned og alle blir med på leken igjen.

 

Poengberegning.

Minus 10 poeng for å treffe over beltet.

Minus 5 poeng for å treffe en bårebærer eller den som ligger på båren.

Minus 5 poeng for å bli truffet.

 

Slutt mens leken er god.

UTSTYR

Stokker

Sisal eller jakker til å lage båre

Kram snø