Utstyr:

En pose pr lag. Alle posene har samme innhold.

 

Beskrivelse av leken:

Speiderne får beskjed om å sortere innholdet i posen slik de synes er fornuftig. (De skal ikke få vite at de skal huske tingene.)

Etter en viss tid flytter speiderne seg eller tingene dekkes til. De skal nå skrive opp hva de har sortert.

Hvis man har en leder til hver gruppe kan de si opp hva de har sortert. Leken passer da også for de helt yngste.