Alle speiderne står i ring.
 
En speider står i midten, lederen teller til tre og den som står i midten gjør speiderhilsen og ser på en av de i ringen.
 
Den som blir sett på hilser tilbake.
 
Hvis det er riktig person går den som stod i midten frem og tar vedkommende i venstre hånd, mens de hilser hverandre med speiderhilsen. Så bytter de plass og leken fortsetter.
 
Er det feil person må den som stod i midten hilse mot en ny.