På TV er vi vant til Idol der artistene forbereder ulike opptredener og lager forrykende sceneshow med band og det som er. Speideridol krever ikke like mye forberedelser og er mye mer lavterskel og engasjerende. Vi har tre ulike versjoner av speideridol som du kan gjøre sammen med patruljen eller speidergruppen din. 

1. Førstemann opp

I Førstemann opp får dere en bokstav eller et ord, og skal komme på en sang som begynner på den bokstaven eller ordet. Det laget som først kommer på en sang løper opp for å ta mikrofonen og begynner å synge.

 1. Del inn i to eller flere lag og velg en programleder.
 2. Finn en gjenstand som kan fungere som en mikrofon.
 3. Det kan være alt fra en bamse til en brusflaske. Bruk det dere har i nærheten.
 4. Når lagene er klare begynner programlederen med å si en bokstav eller et ord.
 5. Det første laget som kommer på en sang som begynner på bokstaven eller ordet, løper opp for å ta mikrofonen og synger sangen. Bestem på forhånd om det skal være første bokstav eller ord i tittelen eller sangteksten.
 6. Er det riktig sang får laget et poeng.
 7. Hvis dere ønsker kan det også gis et ekstrapoeng for riktig sangtittel og artistnavn.

2. Grab the mic

Med Grab the mic er det om å gjøre å være første lag som løper opp til mikrofonen og synger sangen til melodien som blir spilt av.

 1. Del inn i to eller flere lag og velg en programleder.
 2. Finn en gjenstand som kan fungere som en mikrofon. Det kan være alt fra en bamse til en brusflaske. Bruk det dere har i nærheten.
 3. Når lagene er klare begynner programlederen å spille av en sang.
 4. Det første laget som skjønner hvilken sang det er, løper opp for å ta mikrofonen og synger sangen.
 5. Er det riktig sang får laget et poeng.
 6. Hvis dere ønsker kan det også gis et ekstrapoeng for riktig sangtittel og artistnavn.

3. Beat for beat

I Beat for beat skal dere velge et tall og snu arket for å få ordet i sangen. Lagene skal prøve å komme frem til løsningssangen som er bestemt på forhånd. For eksempel kan sangen være Her kommer Ole Brumm og setningen som har blitt valgt ut være En liten bjørn i skogen. Da vil arket med 1-tall på ha "En" på baksiden, arket med 2-tall vil ha "liten" på baksiden, arket med 3-tallet ha "bjørn" på baksiden, arket med 4-tallet ha "i" på baksiden og arket med 5-tallet ha "skogen" på baksiden. Lagene snur et ark når det er ders tur og skal synge en sang som inneholder ordet de åpner. 

 1. Del inn i to eller flere lag og velg en som programleder. Vi anbefaler å ha to til tre lag, så hvert lag kan ha flere turer på én sang og ikke de samme lagene ender opp med å starte ny sangrunde hver gang.
 2. Finn en gjenstand som kan fungere som en mikrofon. Det kan være alt fra en bamse til en brusflaske. Bruk det dere har i nærheten. 
 3. Når lagene er klare begynner det første laget med å snu et valgfritt tall. Åpnet lag 1 ark 5, fikk de for eksempel ordet "skogen" og de kan for eksempel synge Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro.
 4. Synger de en sang som inneholder ordet får de et poeng og kan velge ett nytt tall. 
 5. Kommer ikke laget på en sang eller synger en sang uten ordet, får de null poeng og turen går videre til neste lag. 
 6. Når et lag har løsningssangen kan de bruker sin tur på å synge sangen. Har de rett vil de få ett poeng for riktig sang og ett poeng per ord i løsningssetningen som ikke er åpnet.
 7. Hvis dere ønsker kan det også gis et ekstrapoeng for riktig sangtittel og artistnavn.
 8. Spillet fortsetter med så mange løsningssanger dere ønsker, men ofte passer det med 3-5 for å ikke dra leken for langt.
 9. Ekstra utfordring: Legg til røde ord. Hvis et tall med et rødt ord bak blir valgt, går turen automatisk videre til neste lag. Dette skaper mer variasjon i hvem som får fortsette turen sin. 

Disse konkurransene kan bli veldig morsomt, og utfordrer speiderne til å bli tryggere på hverandre og på å stå foran noen og synge. Husk likevel å tilrettelegge for din gruppe eller din patrulje, ikke alle synes det er lett å synge høyt. Oppmuntre til å hjelpe og heie på hverandre, og la laget synge sammen i stedet for alene. Det er morsomt om hele laget blir med opp og synger sangene sammen, de trenger ikke stå alene!