Speidermetoden er en metode for ikkeformell læring, i motsetning til den formelle læring som for eksempel skjer i skolen. Speidermetoden beskriver hvordan vi gjør ting og hvordan vi arbeider. Metoden skal hjelpe oss til å oppfylle formålet vårt. Speidermetoden er en pedagogisk helhet der de ulike delene henger sammen. Alle delene har sine funksjoner. Det betyr ikke at man må ha med alle delene av speidermetoden i alt man gjør, men et godt speiderarbeid bør over tid bestå av punktene i speidermetoden. 

En aktivitet hvor man blir godt kjent med speidermetoden kan man kan gjøre med patruljen, gruppa eller på kretsens samlinger ved å lage en konkurranse. Alle fordeles på ni grupper og hver gruppe får tildelt ett av punktene i speidermetoden. Hvis dere ikke er så mange kan dere enten fordele flere punkter på hver person eller velge ut de dere vil fokusere på.   

• Lov og løfte
• Patruljesystemet
• Personlig utvikling
• Symboler og seremonier
• Friluftsliv
• Lek
• Samfunnsdeltakelse
• Læring gjennom opplevelse og refleksjon
• Ungt lederskap – voksent nærvær

Gruppa skal nå lage en presentasjon, rollespill eller fremføre hvordan dette punktet kan utøves. De bør får litt tid til å forberede seg, skaffe rekvisitter og øve på hva de skal gjøre. Det anbefales maks 5 min presentasjon per patrulje. 

Patruljene bør få utdelt heftet "Speiderideen", forklart hvilke kriterier presentasjonen har og få beskjed om å ta utgangspunkt i egne erfaringer. 

Det kan lages en jury som velger en vinner basert på noen kriterier, eller så kan konklusjonen være at alle var flinke men at poenget er at et godt speiderarbeid bør over tid bestå av alle delene for å oppnå formålet vårt. 

UTSTYR