Sett en stor eske med lego i midten av patruljene. La de nå få 10 minutter til å bygge sitt beste speiderminne og fortell at de skal få presentere minnet sitt sinere. Etterpå kommer alle sammen og forteller hvilken opplevelse de bygget.

Utstyr


Lego