Før hvert av spillene er det viktig at speiderne kjenner til hvilket symbol som hører til hvilken paragraf, og det kan være lurt å øve litt på paragrafene. Skriv gjerne ut "Kort med symboler og paragrafer til utdeling" til hver av speiderne. Med "Brikker som plakater" kan du holde opp enten paragrafen eller symbolet og be speiderne fortelle hvilket symbol eller paragraf det tilhører.

Memory

Skriv ut "Brikker til spill" og klipp ut. Hver firkant blir hver sin brikke. Dere kan gjerne printe ut flere sett hvis dere vil at spillet skal vare lenger. Dere kan også spille en variant der speiderne skal matche to og to deler av hver paragraf. Da printer dere ut alle paragrafene, og klipper hver av dem i to et vilkårlig sted. Hvis dere printer ut flere sett av disse, kan dere dele paragrafene i to på ulike steder slik at det blir flere unike sett. Hele speiderloven finner dere her.

Spill memory ved å legge alle kortene på et bord med bildesiden ned. En spiller trekker to kort, og hvis kortene hører til hverandre (riktig paragraf til riktig symbol) kan spilleren ta kortene som poeng. Dere kan velge om spillet da går videre til neste eller om den som trakk får en tur til. Hvis kortene ikke hører til hverandre går spillet videre til neste. Fortsett slik helt til bordet tømmer seg for kort.

Domino

Dere bør helst være 2 eller 3 som spiller denne versjonen av Domino. Er dere flere kan dere printe ut flere versjoner og dele opp i flere grupper.

Skriv ut "Brikker til domino" og klipp ut. De skal klippes slik at et liggende par (med symbol og tekst) er sammen på en brikke. Legg alle brikkene med bildesiden ned på et bord og stokk om.

Hver spiller trekker en brikke hver. Den som får den høyeste doble (dvs. riktig symbol matchet med riktig paragraf lengst ut i speiderloven) begynner. Hvis ingen trekker dobbel, legg sammen paragrafnummeret for symbolet og paragrafen. Den som har høyest sum begynner. Legg brikkene tilbake og stokk raskt om igjen.

Hver spiller trekker 5 brikker hver uten å vise til de andre. La de resterende brikkene ligge med siden ned på bordet.

Rundene går slik: Den som vant startrunden begynner med å legge en vilkårlig brikke midt på bordet. Turen går med klokka til neste, som må prøve å matche en av sine brikker til den som ligger der. Det vil si, de må enten ha et symbol eller en paragraf som matcher med enten et symbol eller en paragraf som ligger på bordet. Brikkene kan enten legges kortside mot kortside (hvis den ene siden av en brikke matcher med den ene siden av en annen) eller langside mot kortside (hvis du har en dobbelbrikke, som da matcher med den ene siden av en annen brikke). Dersom en spiller ikke har noen brikker som matcher, må de trekke fra de resterende brikkene. Hvis den man trekker er en match, kan spilleren legge denne. 

Slik fortsetter rundene med klokka, helt til en spiller ikke har noen brikker igjen. Da regner de andre spillerne sammen paragrafnumrene til symbolene og paragrafene på sine resterende brikker, og dette blir deres poeng. Skriv det ned på en lapp, og spill en runde til! Siste spiller som passerer 100 poeng (eller et bestemt antall dere bestemmer på forhånd) vinner.

Lotto

For de minste kan lotto være et fint spill for å lære seg speiderloven. Skriv ut "Brikker til spill" og klipp ut symbolene. De sidene med paragrafene vil være spillbrettet. La speiderne gjøre det hver for seg eller samarbeid to og to. Legg brikkene med bildesiden ned. Trekk en og en brikke og plasser den til riktig paragraf.