Først må alle speiderne få rede på himmelretningen. Øv på det mens en speider eller leder gjemmer en ting et stykke unna.

Når det er gjort, skal de andre finne tingen.

Når en av dem nærmer seg tingen leder de speideren ved å si hvilken himmelretning de skal gå i for å nærme seg skatten. "Anna øst", "Per nord" osv.

Hvis lederen ikke kjenner himmelretningen på stedet trenger man ett kompass.

Utstyr


Ett kompass.

Noe man kan gjemme.