"Tårnball" er en lek som ofte lekes i Nairobi. Bli enige på forhånd hvor mange poeng det trengs for å vinne spillet.

De som skal være ballkastere stiller seg 10-12 meter fra hverandre, mens tårnbyggerne med klosser står i midten. Tårnbyggerne skal forsøke å ferdigstille tårna, mens ballkasterne skal forsøke å rive dem ned.

Tårnbyggerne må ikke bli truffet av ballen. Dersom en tårnbygger blir truffet må han eller hun bytte plass med ballkasteren. Ballkasteren blir da ny tårnbygger.

Lykkes tårnbyggeren i å bygge et tårn uten å bli truffet av ballkasteren får han eller hun ett poeng.

Denne leken lekes også i Israel og i Hellas.

 

UTSTYR

Minst tre deltakere, byggeklosser til å bygge tårnet, to baller. Det blir vanskeligere jo mindre baller som brukes.