Hver speider får utdelt et rutete ark og en penn. Merk av startpunkt på arket med et lite kryss. 

En speider eller leder har på forhånd tegnet omrisset av et dyr eller en figur ved å følge rutene på arket, eller dere kan bruke mannen og instruksjonene som ligger under ressurser. Den som sitter med tegningen skal få de andre speiderne til å tegne samme figur kun ved hjelp av himmelretningene.

Speiderne setter pennen i startpunktet og blir dirigert på denne måten:

NN ruter mot  X himmelretning, for eksempel: 3 ruter mot nord, 2 ruter mot øst, 4 ruter mot sør og så videre. Til slutt vil den som dirigerer være tilbake i startpunktet. Sjekk om speiderne har klart å tegne figuren.

For å gjøre det ekstra vanskelig kan man tegne diagonalt i rutene i tillegg til å følge strekene. Da må man bruke nord-øst, sør-vest og så videre for å forklare hvor speiderne skal tegne.

Utstyr


  • Ruteark
  • Blyanter eller penner
  • Omrisstegning - skriv ut fra ressurser eller tegn en selv