Hver speider får utdelt et rutete ark og en penn. Merk av startpunkt på arket med et lite kryss. 

En speider eller leder har på forhånd tegnet omrisset av et dyr eller en figur ved å følge rutene på arket. Denne skal nå få de andre til å tegne den samme figuren uten at de får se på arket. 

Speiderne setter pennen i startpunktet og blir dirigert på denne måten:

NN ruter mot  X himmelretning, for eksempel: 3 ruter mot nord, 2 ruter mot øst, 4 ruter mot sør og så videre. Til slutt vil den som dirigerer være tilbake i startpunktet. Sjekk om speiderne har klart å tegne figuren.

For å gjøre det ekstra vanskelig kan man tegne diagonalt i rutene i tillegg til å følge strekene. Da må man bruke nord-øst, sør-vest og så videre for å forklare hvor speiderne skal tegne.