Før leken begynner må patruljefører (PF) lage en liste med ca 10 sanger som hun/han tror speiderne kan.

Beskrivelse av leken:

Patruljen deles i to eller flere lag. Lagene bør sitte et stykke fra hverandre. En person fra hvert lag kommer bort til PF som skal stå like langt fra hvert lag.  Fint om dere kan ha litt avstand. PF hvisker tittelen på den første sangen til dem. De løper så til hvert sitt lag for å prøve og tegne sangen. Den på laget som greier å gjette sangen, løper bort til PF og forteller hvilken sang som hun/han har funnet ut. PF gir så denne speideren den neste sangen på lista si. Slik fortsetter leken til et av lagene har gjettet alle sangene eller dere synes det har tatt lang nok tid.

UTSTYR

  • Mye papir
  • En blyant til hvert lag