Bruk sylen til å stikke hull i bunn av begge boksene. Fest snoren ved å tre den gjennom hullet og knyte den i bindersen. Stram snoren - telefonen er klar til bruk!

Gjennom telefonen kan dere prate eller sende morsesignaler.

La speiderne prøve ulike ting:

  • Fungerer telefonen når snoren er stram?
  • Fungerer den når snoren er slakk
  • Fungerer den hvis noen holder på snoren?
  • Går det an å prate rundt et hjørne? 
  • Hva skjer hvis vi bruker en lengre eller kortere snor?

Utstyr


  • To bokser eller begre (Hermetikkbokser, yoghurtbegre e.l.)
  • Nylonsnor, ca 4 meter lang
  • To binders
  • Syl