Aktivitetsopplegg for Tenkedagen 2017

I år er WAGGGS’ opplegg for tenkedagen for første gang oversatt til norsk og klart til bruk for gruppene. Det er internasjonalt utvalg i Norges speiderforbund som har oversatt opplegget fra WAGGGS.

Det oversatte opplegget for tenkedagen finner du her.

Tenkedagsmerker og pin kan du kjøpe fra Speiderbutikken.

Temaet for årets tenkedag er Grow – altså det å vokse. Det handler både om personlig vekst for speiderne og om vekst i konkret forstand – det å la flere få oppleve den spennende bevegelsen vår. Opplegget går ut på å finne en gruppering i lokalsamfunnet som ikke er med i speideren, og invitere dem til å bli med på tenkedagsfeiringen. Denne grupperingen kan være alt fra en annen organisasjon, til en gjeng venner.

Dere får et fiks ferdig programopplegg med en rekke aktiviteter som går inn i en skattejakt for speiderne og de andre som er med på møtet. Sammen skal de finne kimene til endring – både for seg selv og samfunnet rundt seg. Gruppene står fritt til å organisere dette som de vil ut fra rammene i opplegget. Tenkedagen er 22. februar, men velg den dagen som passer best for dere, eller spre noe av det på et ekstra møte, hvis dere vil det.

Historie

Tenkedagen ble feiret for første gang i 1926 på en internasjonal speiderkonferanse i USA. På den konferansen ble de enige om at det burde finnes en spesiell dag i året når speidere over hele verden tenker på hverandre, og setter pris på det fellesskapet vi har. Ettersom både Lord og Lady Baden-Powell hadde bursdag samme dag, ble denne dagen valgt.

På en verdenskonferanse i 1932 i Polen foreslo en delegat fra Belgia at siden man vanligvis gir bort gaver når noen feierer bursdag, burde det være slik når man feirer tenkedagen også. I tillegg til å tenke på hverandre, bør man også hjelpe hverandre. Forslaget ble vedtatt og siden den gang har tenkedagen vært en innsamlingsaksjon.

På verdenskonferansen i 1999 ble det bestemt at Tenkedagen skulle skifte navn til 'Verdenstenkedagen', for å understreke at tenkedagen feires over hele verden, og handler om speidere i absolutt hele verden.

Det at vi er så mange speidere i verden – 42 millioner totalt – gir oss mange muligheter til virkelig å gjøre en forskjell, og til å gjøre verden bedre, særlig når mange går inn for det samtidig!

Tenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag for slike muligheter.

Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!

På disse nettsidene finner du mye om tenkedagen.

Aktiviteteter

Dette er en internasjonal dag som bør ha et internasjonalt preg.

Det passer fint å synge "Lord Paden-Powell i England satt" speidersang nr 155. (Melodi: Det var en god gammel bondemann.)

Postløp med speiderspørsmål (se under ressurser) Husk å slette svarene før du skriver ut postene.

Løftefornyelse (se under ressurser)

UTSTYR

Speidersang

Ark med løftefornyelse

Speiderspørsmål