Aktivitetsopplegg for Tenkedagen 2018

Tenkedagen

22. februar er det verdens tenkedag. Tenkedagen har blitt feiret av speidere verden over i mange år. Faktisk ble dagen feiret for første gang i 1926!

Hva er egentlig tenkedagsfeiring?

Tenkedagen er dagen der alle speidere skal tenke på hverandre. På en måte kan vi kalle denne dagen for speidernes bursdag! Speidernes bursdag kunne ikke feires uten gave, og i 1932 ble det derfor bestemt at speiderne skulle hjelpe hverandre. Siden da har tenkedagsfeiringen vært en innsamlingsaksjon.

I år er temaet for tenkedagsfeiringen «påvirkning». Med temaet «påvirkning» skal vi feire påvirkningen speideren har på oss som er medlemmer og den påvirkningen vi speidere har på samfunnet rundt oss.

Les årets tenkedagshilsen fra landsjefen og speiderskjefen her. 


 


Visste du at?

Tenkedagsfeiringen er på bursdagen til Lady og Lord Baden Powell. De hadde faktisk bursdag samme dag!

Det finnes 42 millioner speidere i hele verden.

I 1999 ble tenkedagsfeiringen døpt om til verdenstenkedagen. Dette for å understreke at det er for speidere over HELE verden.

10 millioner mennesker verden over feirer tenkedagen.

Kilde: Wagggs
 Historie

Tenkedagen ble feiret for første gang i 1926 på en internasjonal speiderkonferanse i USA. På den konferansen ble de enige om at det burde finnes en spesiell dag i året når speidere over hele verden tenker på hverandre, og setter pris på det fellesskapet vi har. Ettersom både Lord og Lady Baden-Powell hadde bursdag samme dag, ble denne dagen valgt.

På en verdenskonferanse i 1932 i Polen foreslo en delegat fra Belgia at siden man vanligvis gir bort gaver når noen feierer bursdag, burde det være slik når man feirer tenkedagen også. I tillegg til å tenke på hverandre, bør man også hjelpe hverandre. Forslaget ble vedtatt og siden den gang har tenkedagen vært en innsamlingsaksjon.

På verdenskonferansen i 1999 ble det bestemt at Tenkedagen skulle skifte navn til 'Verdenstenkedagen', for å understreke at tenkedagen feires over hele verden, og handler om speidere i absolutt hele verden.

Det at vi er så mange speidere i verden – 42 millioner totalt – gir oss mange muligheter til virkelig å gjøre en forskjell, og til å gjøre verden bedre, særlig når mange går inn for det samtidig!

Tenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag for slike muligheter.

Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!

På disse nettsidene finner du mye om tenkedagen.
 Aktiviteteter

Påvirkning

Dere trenger:

En eller flere boller eller bøtter med vann

Gjenstander av ulik tyngde og størrelse, for eksempel steiner.

Fremgangsmåte:

Bollen med vann representerer alle former for steder der man er sammen med andre; for eksempel speidergruppen eller familien.

Aktiviteten består av at dere slipper gjenstandene en etter en ned i bollen. I bollen vil det bli ringer eller bølger i vannet, dette symboliserer hvordan en hyggelig handling kan påvirke andre mennesker. For eksempel kan en «god morgen» føre til at en person får en bedre dag og samtidig sier «god morgen» til en annen person. Også denne personen kan få en bedre dag og bringe dette videre. På denne måten får vi ringvirkninger - en enkel hilsen kan påvirke flere mennesker.

Ved å bruke ulike gjenstander får dere ulik størrelse på ringene og bølgene, og dere kan se hvor ulik påvirkning en god handling kan ha på andre mennesker.

Se flere aktiviteter i aktivitetshefte, oversatt til norsk, her. Du kan også laste ned aktivitetshefte på engelsk her.

Flere forslag

Dette er en internasjonal dag som bør ha et internasjonalt preg.

Det passer fint å synge "Lord Paden-Powell i England satt" speidersang nr 155. Melodi: Det var en god gammel bondemann. (se under ressurser)

Postløp med speiderspørsmål (se under ressurser). Husk å slette svarene før du skriver ut postene.

Løftefornyelse (se under ressurser)

 

UTSTYR

Speidersang

Ark med løftefornyelse

Speiderspørsmål