Før leken begynner lager man et 3x3 rutenett. Dette kan man streke opp i sand eller jord, bruke pinner til å lage eller lage med teip eller tråd. Noen meter unna lager man en linje som speiderne skal stå bak.

Del speiderne i to lag, 3-4 personer på hvert lag. Hvert lag får utdelt tre spillebrikker, dette kan være speiderskjerf, votter, kongler, servietter eller hva som helst annet. Det viktigste er at de to lagene har forskjellige farger, slik at man kan se hvilke spillebrikker som hører til sitt lag.

Poenget med spillet er å få tre på rad. På startsignal løper første person på begge lagene frem og legger en brikke i en rute. Når denne personen er tilbake bak linja, kan neste person med neste brikke løpe fram. Man trenger ikke vente på det andre laget, eller spille annenhver gang, så her gjelder det å være rask!

Når laget har lagt ut sine tre brikker må de begynne å flytte på brikkene de allerede har lagt ut. Første lag til å ha alle sine tre brikker på rad, vinner.

For å få med flere speidere kan man dele opp i flere lag og spille det som en turnering. 

Utstyr


  • Noe å lage rutenett av
  • Spillebrikker