Bind et tau sammen til en stor sirkel.

Speiderne i en patrulje tar fatt i tauet jevnt fordelt rundt hele sirkelen. Hver speider tar en gjenstand og legger en drøy meter bak seg.

Når startsignalet går er det om å gjøre at alle speiderne raskest mulig, uten å slippe tauet, plukker opp sin egen gjenstand. Når alle speiderne i patruljen har fått plukket opp sin gjenstand roper de «ferdig».

UTSTYR

  • Tau eller livline, en til hver patrulje.
  • Gjenstand, en per deltaker